Инвестираме в младите хора

Форум театър или изкуството да сме активни граждани

Форум театърът е атрактивен метод за насърчаване на публичните дебати по проблеми, които целевата група сама е определила като важни.

Подходът „социален театър" възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на човешките права. Наречен е „театър на освобождението", защото е стимулирал революционните движения, но е довел и до осъществяване на вътрешната потребност от личностна изява, от активно отстояване на собствено мнение и гражданска позиция.

Форум театърът е малка пиеса, отразяваща проблеми на местната общност. Но той не е само пиеса. Той е също и форум, защото позволява на хората да се включат в изграждането на сценария като променят действията и реакциите на героите в пиесата. Всеки може да излезе на сцената и да експериментира със своята гледна точка и с личното си отношение към показаните проблемни ситуации. Хората престават да бъдат просто свидетели на проблемите – те стават активни участници в живота на своята общност, защото могат да кажат „СТОП! Аз не харесвам това!" и да предложат промяна.

Кога е полезен и ефективен форум театърът?

Методът е широко приложим в различни по вид общности и с участието на практически неограничен кръг адресати. Важен принцип – проблемите се дефинират от самите участници.

Ето някои от възможностите за използване на социален театър:

-При търсене на основано на консенсус решение по проблеми, свързани с конфликтите между поколенията, липсата на взаимодействие между гражданите и местната власт, корупцията, противодействието на престъпността и др.

-За стимулиране на обществената нетърпимост по проблеми, генериращи социално напрежение, напр. насилието в семейството и/или училището, трафика на хора, липса на етническа толерантност и др.

-За подобряване на координацията и ефективната комуникация в различни звена на местната власт или бизнес компании.

-За насърчаване активността и социалната ангажираност на младите хора.

 

Искаме да споделим опита и уменията си с други неправителствени организации, но също и с училища, читалища и младежки клубове. Можем да сме полезни дори на общински администрации и бизнес предприятия.

 

Как? Има много начини:

1. Да поръчате заснетия от нас документален филм за методологията на форум театъра.

2. Да поръчате атрактивния наръчник "Форум театър или изкуството да сме активни граждани"

3. Да ни поканите да организираме форум представление за вас, вашите служители, клиенти, партньори, бенефициенти.

4. Да участвате в нашите обучения за методологията на форум театъра.

 

 

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info