Инвестираме в младите хора

Мисия на неправителствената организация

Центърът за европейски инициативи е регистриран като фондация, осъществяваща дейност в обществена полза. Организацията e учредена през януари 2005 г. със седалище в Стара Загора и има за цел заимстване и прилагане на европейски добри практики и полезни модели, свързани с развитието на гражданското общество. Приоритетно Центърът осъществява проекти и инициативи, адресирани към младите хора и стимулиране на тяхната ангажираност в обществения живот.

Цели на организацията

- Подобряване условията на живот и развитие на населените места в Република България на базата на гражданско участие  
- Демократизация на обществения живот  
- Разширяване и гарантиране на гражданските свободи  
- Укрепване институциите на гражданския сектор  
- Европейска интеграция и регионално сътрудничество  
- Насърчаване на активното гражданско участие в обществените процеси

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info